Nhóm diễn đàn

Văn Hoá Địa Phương

Cùng chia sẻ, thảo luận về đam mê tìm hiểu về văn hóa địa phương, phong tục tập quán từng vùng miền trong và ngoài nước để bổ xung thêm kiến thức cho bản thân…

Bài viết: 6

Kỹ Năng - Nghề Nghiệp

Cùng thảo luận học hỏi những kỷ năng nghề nghiệp, chia sẻ những khó khăn gặp phải khi làm việc trong ngành du lịch Việt Nam để nâng cao năng lực bản thân…

Bài viết: 3

Tìm Bạn Cùng Du Hí

Nếu bạn cô đơn không muốn du lịch 1 mình, hãy vào đây để tìm những người có đam mê du lịch cùng bạn tham gia, trải nghiệm và du hí đó đây...

Bài viết: 0